logo

Noutati

2007-2022 INMSS
Toate drepturile rezervate.

 

logo2

aCe este sistemul DRG aUtilizarea DRG aFinantare prin DRGaDRG in lume aDRG in Romania aARDRG

aBuletinul DRGaGlosar de termeni DRG • Buget ajustat: Corelarea bugetului calculat in functie de nr. si tipul pacientilor tratati cu: tipul de spital (universitar, judetean, etc), zona geografica, inflatie, etc.
 • Categorii majore de diagnostice (CMD): categorii de diagnostice rezultate din clasificarea pe baza aparatelor si sistemelor anatomice.
 • Cazuri echivalente (CE): cazurile externate intr-o anumita perioada, ajustate pe baza indicelui de echivalenta
 • Cazuri extreme (ca durata de spitalizare) - "outliers": cazuri externate clasificate în acelasi DRG cu durate de spitalizare foarte diferite fata de cea a cazurilor normale
  Cazuri extreme mici (ca durata de spitalizare) CEMC - "low outliers": cazuri externate clasificate in acelasi DRG cu durate de spitalizare foarte mici fata de cea a cazurilor normale
  Cazuri extreme mari (ca durata de spitalizare) CEMR - "high outliers": cazuri externate clasificate în acelasi DRG cu durate de spitalizare foarte mari fata de cea a cazurilor normale
 • Cazuri normale (CN): cazuri externate clasificate in acelasi DRG cu durata de spitalizare asemanatoare din punct de vedere statistic
 • Cazuri ponderate (CP): cazuri "virtuale" rezultate prin ajustarea cazurilor externate, in functie de complexitate.
 • Cazuri rezolvate (cazuri externate - CR): totalitatea cazurilor externate dintr-un spital, indiferent de tipul externarii (externat, externat la cerere, transfer inter-spitalicesc, decedat)
 • Coeficientul K al cazurilor extreme (K): un coeficient ce reflecta impactul financiar al cazurilor extreme la nivelul unui spital
 • Complexitatea cazurilor (Case-mix): Tipurile de pacienti tratati într-un spital, in functie de diagnostic si gravitate.
 • Costul pe caz ponderat (Rata de baza) - CCP(RB): Valoare de referinta, ce reflecta costul unui caz ponderat. Poate fi calculat la nivel de spital, regional, national.
  - pentru un spital:
  CCPs = bugetul aferent cazurilor acute/ nr. total cazuri ponderate
  - la nivel national:
  CCPn = bugetele aferente cazurilor acute la nivel national/nr. total cazuri ponderate
 • Costuri directe: Costuri asociate in mod clar si direct cu serviciile acordate pacientilor. Un exemplu de cost direct il reprezinta cheltuielile cu medicamentele.
 • Costuri fixe: Acele costuri care nu variaza cu volum activitatii. De exemplu, costurile cu salariile sunt aceleasi (cel putin pe termen scurt), indiferent de numarul pacientilor spitalizati.
 • Costuri indirecte: Acele costuri care nu pot fi in mod direct asociate cu serviciile acordate pacientilor. Un exemplu de cost indirect il reprezinta salariile personalului administrativ, personal care nu ofera servicii direct pacientului.
 • Costuri variabile: Acele costuri care variaza direct proportional cu volumul activitatii. De exemplu, costul cu medicamentele care creste odata cu numarul pacientilor spitalizati.
 • Durata de spitalizare (DS): numarul de zile de spitalizare ale unui caz rezolvat, între momentul internarii si cel al externarii din spital
 • Grupe de diagnostice (Diagnosis Related Groups - DRG): grupe de diagnostice inrudite. Pentru pacientii clasificati in aceeasi grupa de diagnostice, diagnosticele, procedurile efectuate si costurile implicate sunt asemanatoare.
 • Grup de spitale similare: Categorie de spitale de acelasi tip (ex. institute, spitale universitare, judetene, orasenesti).
 • Grouper: aplicatie informatica (software) care permite alocarea automata a unui pacient intr-un anumit DRG (pe baza datelor ce caracterizeaza fiecare caz externat).
 • Indice de echivalenta - e: o pondere asociata fiecarui caz rezolvat, în functie de durata de spitalizare a cazului si limitele de normalitate ale duratei de spitalizare pentru respectivul tip de caz (DRG).
 • Indicele de complexitate a cazurilor (Indicele de case-mix): Numar (fara unitate) care exprima resursele necesare spitalului in concordanta cu pacientii tratati.
  ICM pentru spitalul A = Total nr. cazuri ponderate (CP)/Total nr. cazuri rezolvate (CR) spital A
 • Interval de normalitate: un interval definit statistic care contine un procent semnificativ de observatii (de exemplu 95% din observatii)
  Intervalul de normalitate pentru durata de spitalizare: intervalul definit statistic care contine un procent semnificativ (de exemplu 90%) de cazuri cu durate de spitalizare asemanatoare ale cazurilor externate
 • Limitele intervalului de normalitate pentru durata de spitalizare: valorile extreme (ale duratei de spitalizare) ce delimiteaza intervalul de normalitate, adica limita inferioara si limita superioara a duratei de spitalizare
  Limitele intervalului de normalitate se calculeaza pentru durata de spitalizare a fiecarei grupe de diagnostice, astfel încat se obtine o limita inferioara (LINF) si o limita superioara (LSUP) pentru fiecare grupa de diagnostice (DRGi).
 • Mapare: Corespondenta dintr-un sistem de clasificare in altul (ex. din CIM-10 in CIM-9).
 • Tariful pe caz ponderat (TCP): valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital
 • Tariful pe tip de caz (TC): Valoarea de rambursare pentru fiecare tip de caz (DRG). Poate fi calculat la nivel de spital, regional, national.
  TCDRGi = TCP x VRDRGi
 • Valoare relativa (VR): Coeficient care exprima raportul dintre tariful unui DRG si tariful mediu al tuturor DRG-urilor. Valoarea relativa este atribuita in functie de consumul de resurse necesare pentru tratamentul complet al bolnavului cu afectiunea/afectiunile respective

Abrevieri

 • CCP = Costul pe caz ponderat
 • CE = Cazuri echivalente
 • CEMC = Cazuri extreme mici
 • CEMR = Cazuri extreme mari
 • CMD = Categorii majore de diagnostice
 • CN = Cazuri normale
 • CP = Cazuri ponderate
 • CR = Cazuri rezolvate (externate)
 • DRG = Grupe de diagnostice
 • DS = Durata de spitalizare
 • e = Indicele de echivalenta
 • ICM = Indice de case mix (indice de complexitate a cazurilor)
 • K = Coeficientul cazurilor extreme
 • LINF = Limita inferioara a intervalului de normalitate
 • LSUP = Limita superioara a intervalului de normalitate
 • RB = Rata de baza
 • TC = Tariful pe tip de caz
 • TCP = Tariful pe caz ponderat
 • VR = Valoare Relativa

 

 

 Stimati colaboratori,
Pentru cursul "Raportarea, contractarea si decontarea serviciilor spitalicesti", sesiunea On-line din 27- 29 nov. 2023 va anuntam ca locurile au fost ocupate. Pentru urmatoarea sesiune va vom tine la curent pe site-ul nostru www.drg.ro.

Stimati colaboratori,

 Echipa CRUEASS pune la dispozitia dvs. serviciul de grupare online RO DRG v1.
 Astfel spitalele pot transmite fisierul txt exportat din aplicatia DRGNational2015, pentru spitalizarea continua sau pentru spitalizarea de zi.
 Fisierul obtinut de spitale in urma gruparii online este returnat in format txt/csv, facilitand utilizarea acestora de catre beneficiari in scopul propriilor analize.
 Modalitatea efectiva de lucru pe site este descrisa intr-o maniera foarte usor de inteles pentru orice utilizator, fara a necesita cunostinte suplimentare in domeniul informatic.
 Acest instrument automat de clasificare online este singurul instrument validat in Romania care poate garanta 100% fidelitatea gruparii cazurilor de spitalizare continua in conformitate cu legislatia.
 Accesul la gruperul RO DRG v1 poate fi dobandit de catre doritori in baza unui abonament lunar, iar echipa CRUEASS asigura suportul tehnic necesar pentru utilizarea acestui instrument deosebit de util pentru a avea controlul clasificarii inainte ca datele sa fie transmise oficial catre CNAS.
 Doritorii unui astfel de abonament sunt rugati sa transmita cererea de acces grouper pe fax la numerele: 021 252 30 14 / 021 211 83 00 ori sa contacteze INMSS pentru clarificari la adrsa de e-mail info.drg@inmss.ro sau la tel 0212532084 / 0212532085.
 Model cerere acces:
  -Cerere acces grouper firme
  -Cerere acces grouper spital