logo

Noutati

2007-2022 INMSS
Toate drepturile rezervate.

 

logo2

aCe este sistemul DRG aUtilizarea DRG aFinantare prin DRGaDRG in lume aDRG in Romania aARDRG

aBuletinul DRGaGlosar de termeni DRGImplementarea sistemului DRG in Romania a avut, inca de la inceput, un scop mult mai larg decat acela de a schimba modul de finantare a spitalelor, incluzand colectarea sistematica de informatii cu privire la activitatea spitaliceasca si utilizarea acestora in deciziile privind reforma sistemului sanitar in vederea cresterii eficacitatii, calitatii si eficientei ingrijirilor oferite pacientilor spitalizati.

Implementarea sistemului DRG in Romania s-a facut pe baza unor strategii definite pentru diferite perioade de timp (ordinul comun al MS si CNAS nr. 102/34 din 31 ianuarie 2002 privind aprobarea Strategiei pentru implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania si ordinul comun MS si CNAS nr. 1551/546 din 24 noiembrie 2004 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finantarii pe caz in spitalele din Romania in perioada 2005-2008, precum si a unor planuri de actiune specifice ale Ministerului Sanatatii, in conformitate cu strategiile nationale privind reforma in sanatate (Hotararea Guvernului nr. 826/2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind reforma in unitatile sanitare cu paturi si Hotararea Guvernului nr. 1088/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind serviciile de sanatate si a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sanatate).

La implementarea sistemului DRG au participat mai multe institutii din sistemul de sanatate: spitale, Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Casele de Asigurari de Sanatate, Directiile de Sanatate Publica, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Sanatate si Centrul de Calcul si Statistica Sanitara,.

Istoria sistemului DRG in Romania incepe cu proiectul "Imbunatatirea eficientei si a calitatii ingrijirilor la nivelul unui spital", derulat intre 1999 - 2001 la Spitalul Clinic Cluj, in colaborare cu Institutul de Management al Serviciilor de Sanatate, ca si coordonator, cu Centrul pentru Statistica Sanitara (Romania) si cu Departamentul pentru Servicii Sociale si de Sanatate al Statelor Unite. Finantarea proiectului a fost asigurata de catre USAID si institutiile locale. Unul dintre obiectivele principale a fost calcularea costurilor per pacient, pe baza inregistrarii electronice a datelor la nivel de pacient si gruparea acestora in DRG, ceea ce s-a realizat pentru prima data in Romania pentru un numar redus de pacienti.

Experienta acumulata in acest prim proiect a permis initierea "Proiectului National DRG" pe baza prevederilor acordului de colaborare incheiat in data de 1 iunie 2000 intre Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Ministerul Finantelor si Departamentul de Sanatate si Servicii Umane al Statelor Unite ale Americii si a Ordinului ministrului sanatatii nr. 935/2000 privind aprobarea implementarii primei etape a proiectului de finantare a spitalelor bazate pe caz, completat prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 137/2001.

Obiectivele "Proiectului National DRG" desfasurat in anii 2000-2002 au fost:

1. Aplicarea mecanismelor necesare finantarii bazate pe caz (DRG) in 23 de spitale pilot

a. Codificarea pe baza Clasificarii Internationale a Maladiilor versiunea 10 (CIM-10) a diagnosticelor

b. Clasificarea pacientilor externati in grupe de diagnostice (DRG)

c. Calcularea tarifelor necesare finantarii spitalelor pe nivel pacient/DRG

2. Identificarea si rezolvarea problemelor prioritare legate de modificarile legislative si de reglementare necesare introducerii sistemului de finantare DRG

3. Imbunatatirea managementului spitalicesc

4. Sprijinirea Directiilor de Sanatate Publica si a Caselor Judetene de Asigurari de Sanatate in planificarea serviciilor spitalicesti

5. Elaborarea recomandarilor necesare decidentilor privind strategia / politicile de sanatate


In cadrul "Proiectului National DRG" desfasurat in anii 2000-2002 s-au realizat:

In anul 2000

Elaborarea cadrului legislativ pentru desfasurarea proiectului
- Formarea in activitatea de codificare, colectare si transmitere a datelor pentru cele 23 de spitale pilot
- Dezvoltarea unei aplicatii de colectare a datelor clinice

In anul 2001

- Codificarea datelor clinice ale pacientilor externati in cele 23 de spitale pilot
- Colectarea si raportarea electronica a datelor clinice de catre cele 23 de spitale
- Implementarea procesului de clasificare a cazurilor in grupe de diagnostice prin utilizarea grouper-ului HCFA 18 (SUA)
- Dezvoltarea de rapoarte la nivel de spital pe baza datelor clinice, utile pentru management-ul de spital
- Colectarea datelor de cost la nivel de spital si sectie si utilizarea acestora pentru calculul bugetelor, ratelor de baza si Indicelui de Complexitate a Cazurilor (ICM) pentru cele 23 de spitale pilot

In anul 2002

- Finantarea cu tarif propriu pe caz ponderat la cele 23 de spitale pilot
- Pregatirea extinderii sistemului DRG la alte spitale:
- Formare in codificare pentru restul spitalelor judetene si universitare
- Pregatirea cadrului legal pentru infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate (INCDS)
- Elaborarea legislatiei necesare pentru finantarea pe caz rezolvat dupa finalizarea Proiectului National DRG
- Evaluarea activitatii clinice a spitalelor pe baza datelor privind pacientii externati, inclusiv generarea de date statistice la nivel national si sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la cresterea eficientei si a calitatii serviciilor furnizate

Dupa incheierea "Proiectului National DRG" s-a continuat dezvoltarea sistemului DRG cu resurse exclusiv romanesti. Dintre realizarile acestei perioade (2003-2005) sunt de mentionat:

In anul 2003

- Infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate (prin reorganizarea Institutului de Management al Serviciilor de Sanatate)si preluarea resurselor utilizate in cadrul Proiectului National DRG), care are rolul de for tehnic si metodologic privind dezvoltarea sistemului DRG in Romania
- Finantarea prin amestec de tarif 85% (spital) -15% (national) la cele 23 de spitale
- Primele masuri de extindere ale sistemului DRG la alte spitale:
- Introducerea unei noi foi de observatie clinica generala (FOCG) la toate spitalele
- Codificarea diagnosticelor cu CIM-10 extins la toate spitalele
- Introducerea colectarii electronice a datelor clinice la nivel de pacient in toate spitalele din Romania (Ordinul 29/2003 al Ministerului Sanatatii si Familiei).
- Selectarea a 185 de spitale pentru finantare bazata pe caz in anul 2004
- Achizitionarea drepturilor intelectuale pt. utilizarea sistemului de clasificare a procedurilor medicale din Australia, ICD-10AM v. 3
- Dezvoltarea de rapoarte de analiza a activitatii spitalelor pe baza datelor clinice la nivel de pacient

In anul 2004

- Extinderea finantarii bazate pe caz rezolvat la 185 spitale
- Finantarea spitalelor prin amestec de tarif 80% (spital) -20% (national)
- Gruparea si validarea de catre INCDS a peste 300.000 cazuri in fiecare luna
- Rezolvarea a peste 10.000 de probleme si intrebari adresate de spitale, DSP, CAS
- Ajustarea erorilor aparute in primul trimestru (validare, ICM, unele tarife)
- Separarea finantarii cazurilor acute de cele cronice sau de recuperare
- Introducerea finantarii distincte pentru spitalizarea de zi

In anul 2005

- Extinderea finantarii pe caz rezolvat la 278 de spitale (toate spitalele de acuti, cu exceptia spitalelor comunale si a centrelor de sanatate)
- Ajustarea mecanismului de finantare pentru cazurile ce consuma foarte multe si foarte putine resurse
- Introducerea sistemului de clasificare a procedurilor medicale din Australia, ICD-10 AM v.3

Din strategia pentru anii viitori (2006-2008) privind sistemul DRG in Romania se disting urmatoarele directii majore:

In anul 2006

- Introducerea sistemului de clasificare in grupe de diagnostice din Australia, AR-DRG v.5
- Elaborarea de protocoale de practica pentru principalele tipuri de pacienti
- Colectarea datelor privind ingrijirile ambulatorii si integrarea lor cu datele clinice de la spitale
- Dezvoltarea de valori relative locale pe baza datelor de costuri la nivel de pacient
- Organizarea si dezvoltarea unei structuri de evaluare a calitatii serviciilor furnizate de spitale

In anul 2007

- Imbunatatirea sistemului de clasificare in grupe de diagnostice pe baza particularitatilor locale
- Introducerea unor mecanisme de ajustare a finantarii in functie de tipul spitalelor si de zona geografica
- Ajustarea valorilor relative locale pe baza datelor de costuri la nivel de pacient
- Evaluarea calitatii serviciilor furnizate de spitale si dezvoltarea unor mecanisme de ajustare a finantarii in functie de calitatea serviciilor

In anul 2008

- Introducerea unor mecanisme de ajustare a finantarii in functie de calitatea serviciilor
- Imbunatatirea continua, pe baza particularitatilor locale, a:


- sistemului de clasificare in grupe de diagnostice
- valorilor relative
- sistemului de codificare
- Evaluarea calitatii serviciilor furnizate de spitale

 

 

 Stimati colaboratori,
Pentru cursul "Raportarea, contractarea si decontarea serviciilor spitalicesti", sesiunea On-line din 27- 29 nov. 2023 va anuntam ca locurile au fost ocupate. Pentru urmatoarea sesiune va vom tine la curent pe site-ul nostru www.drg.ro.

Stimati colaboratori,

 Echipa CRUEASS pune la dispozitia dvs. serviciul de grupare online RO DRG v1.
 Astfel spitalele pot transmite fisierul txt exportat din aplicatia DRGNational2015, pentru spitalizarea continua sau pentru spitalizarea de zi.
 Fisierul obtinut de spitale in urma gruparii online este returnat in format txt/csv, facilitand utilizarea acestora de catre beneficiari in scopul propriilor analize.
 Modalitatea efectiva de lucru pe site este descrisa intr-o maniera foarte usor de inteles pentru orice utilizator, fara a necesita cunostinte suplimentare in domeniul informatic.
 Acest instrument automat de clasificare online este singurul instrument validat in Romania care poate garanta 100% fidelitatea gruparii cazurilor de spitalizare continua in conformitate cu legislatia.
 Accesul la gruperul RO DRG v1 poate fi dobandit de catre doritori in baza unui abonament lunar, iar echipa CRUEASS asigura suportul tehnic necesar pentru utilizarea acestui instrument deosebit de util pentru a avea controlul clasificarii inainte ca datele sa fie transmise oficial catre CNAS.
 Doritorii unui astfel de abonament sunt rugati sa transmita cererea de acces grouper pe fax la numerele: 021 252 30 14 / 021 211 83 00 ori sa contacteze INMSS pentru clarificari la adrsa de e-mail info.drg@inmss.ro sau la tel 0212532084 / 0212532085.
 Model cerere acces:
  -Cerere acces grouper firme
  -Cerere acces grouper spital